EGE ÜNİVERSİTESİ

Havacılık Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu

Müdür V.

  Prof.Dr. İbrahim Etem SAKLAKOĞLU

e-posta: i.e.saklakoglu@ege.edu.tr

 

                                                                                                

Müdür Yardımcısı                                               Müdür Yardımcısı

  Öğr. Gör. Pınar KÖYMEN ÇAĞAR                                  Doç.Dr. Rüstem Barış YEŞİLAY 

e-posta: pinar.koymen.cagar@ege.edu.tr                      e-posta: rustem.baris.yesilay@ege.edu.tr

 

                                                                                                       

   Üye                                                                             Üye

Doç.Dr. Ninel ALVER                                                 Doç.Dr. Serdal TEMEL

e-posta: ninel.alver@ege.edu.tr                                 e-posta: serdal.temel@ege.edu.tr

 

Üye

Yrd.Doç.Dr. Bülent DEMİR  

e-posta: bulent.demir@ege.edu.tr

 

Raportör

Zeynep KİRTE

e-posta: zeynep.kirte@ege.edu.tr