Çerez Örnek

Aday Öğrenci

Uçak Teknolojisi Programı Aday Öğrencilerin Bilgisine;

 • Bu program SHY-147 kapsamında Tanınan Okul yetki belgesine sahiptir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan SHY-147 kapsamında Tanınan Okul Statüsü Genelgesinde ve ilgili mevzuatlardaki gerekliliklere uymaları gerekmektedir. SHY-147 kapsamındaki dersleri ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmemiş bir kurumdan almış olan öğrencilerin söz konusu dersleri yeniden almaları gerekmektedir.
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde olmak kaydıyla heyet raporu alması gerekmektedir.  Özellikle görme kaybı/eksikliği, renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği ortopedik yeterlilik vb.)
 • Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilerin adil sicil kayıtlarının olmaması gerekmektedir. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
 • Bu programa kayıt olan öğrenciler mesleğin gerektirdiği kıyafeti ve donanımı edinmek ve eğitim esnasında kullanmak zorundadır. Renk ve model standart tek tiptir. Temini öğrenciye aittir ve mecburidir.
 • Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri bulunmaktadır.
 • Programımız 1 yıl zorunlu hazırlık ile birlikte 3(1+2) yıl süre ile % 30 İngilizce eğitim verilen bir ön lisans programıdır. Zorunlu hazırlık eğitimi Ege Üniversitesi Merkez Kampüsü (Bornova)’nde faaliyet gösteren Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmektedir. Sonrasında 2 yıl süre ile Ege Üniversitesi Havacılık Kampüsü (Gaziemir-Sarnıç)’nde eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.
 • Öğrencilerin üniversite bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır. Ancak bu kapsamdaki öğrenciler, kısmi zamanlı görevleri merkez yerleşkede alabilmektedir.
 • Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD), her yıl Havacılık MYO öğrencilerine belirlenmiş kontenjan dahilinde burs vermektedir.
 • Ege Üniversitesi merkez kampüsünde, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ve üniversiteye bağlı konaklama imkânı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için https://ege.edu.tr/tr-30/barinma.html bakınız.
 • Ege Üniversitesi tarafından her yıl belirlenmiş kontenjan dahilinde yemek bursu imkânı sunulmaktadır.

 

 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı Aday Öğrencilerin Bilgisine;

 • Programımızda 1. Sınıf sonunda 20 gün (160 saat), 2.sınıf sonunda 20 gün (160 saat) olmak üzere 2 zorunlu staj olan eğitim modeli bulunmaktadır. Öğrenciler stajlarını Türkiye’de faaliyet gösteren herhangi bir havacılık işletmesinde yapabileceği gibi, Erasmus Plus kapsamında gerekli şartları sağladığı taktirde yurt dışında da yapabilmektedir. Öğrenciler, staj uygulamalarında Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu Staj Yönetmeliğine tabidirler.
 • Mesleğin gerektirdiği özel bir kıyafet veya donanım malzemesi bulunmamaktadır.
 • Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmamaktadır.
 • Programımız 1 yıl zorunlu hazırlık ile birlikte 3(1+2) yıl süre ile % 30 İngilizce eğitim verilen bir ön lisans programıdır. Zorunlu hazırlık eğitimi Ege Üniversitesi Merkez Kampüsü (Bornova)’nde faaliyet gösteren Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmektedir. Sonrasında 2 yıl süre ile Ege Üniversitesi Havacılık Kampüsü (Gaziemir-Sarnıç)’nde eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.
 • Öğrencilerin üniversite bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır. Ancak bu kapsamdaki öğrenciler, kısmi zamanlı görevleri merkez yerleşkede alabilmektedir.
 • Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD), her yıl Havacılık MYO öğrencilerine belirlenmiş kontenjan dahilinde burs vermektedir.
 • Ege Üniversitesi merkez kampüsünde, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ve üniversiteye bağlı konaklama imkânı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için https://ege.edu.tr/tr-30/barinma.html bakınız.
 • Ege Üniversitesi tarafından her yıl belirlenmiş kontenjan dahilinde yemek bursu imkânı sunulmaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ