Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Havacılık Meslek Yüksekokulu

Misyon Vizyon

Misyonumuz; havacılık disiplini ile yetişmiş, uluslararası akreditasyona sahip, araştıran, yenilikçi, nitelikli, bilgili, inisiyatif ve sorumluluk sahibi kalifiye eleman yetiştirmektir.

Okulumuz vizyonu; havacılık sektörüne yön verecek bilimsel çalışmalar ve faaliyetleri ile ülkemizde havacılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayarak ve havacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli teknik eleman yetiştirerek, bölgesinde lider havacılık eğitim-öğretim merkezi olmaktır.

Değerlerimiz;

  • Bilimsellik,
  • Evrensellik,
  • Çağdaşlık,
  • Yenilikçilik ve Yaratıcılık,
  • Dürüstlük ve Güvenilirlik,

İlkemiz; Akademik personeli, idari çalışanları, öğrencileri ve mezunları ile ülkesine, kurumsal değerlerine, bilimselliğe, evrenselliği ve adalete uygun davranmayı ana etik ilkesi olarak belirler. Paydaşlara karşı sorumlu ve çevreye duyarlı davranır.


UAB