Çerez Örnek

Misyon Vizyon

Misyonumuz; havacılık disiplini ile yetişmiş, uluslararası akreditasyona sahip, araştıran, yenilikçi, nitelikli, bilgili, inisiyatif ve sorumluluk sahibi kalifiye eleman yetiştirmektir.

Okulumuz vizyonu; havacılık sektörüne yön verecek bilimsel çalışmalar ve faaliyetleri ile ülkemizde havacılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayarak ve havacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli teknik eleman yetiştirerek, bölgesinde lider havacılık eğitim-öğretim merkezi olmaktır.

Değerlerimiz;

  • Bilimsellik,
  • Evrensellik,
  • Çağdaşlık,
  • Yenilikçilik ve Yaratıcılık,
  • Dürüstlük ve Güvenilirlik,

İlkemiz; Akademik personeli, idari çalışanları, öğrencileri ve mezunları ile ülkesine, kurumsal değerlerine, bilimselliğe, evrenselliği ve adalete uygun davranmayı ana etik ilkesi olarak belirler. Paydaşlara karşı sorumlu ve çevreye duyarlı davranır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ