Çerez Örnek
ÖĞRENCİLERİMİZİN PROJESİ TÜBİTAK 2209/A PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI - 2

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı Öğrencilerimizin Projesi TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Meslek Yüksekokulumuz Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencilerinden Aydanur DİRİK (Proje Yürütücüsü), Meriç GELİR, Yusuf ONUR ve Merve BAYRAM’ın Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Volkan YAVAŞ’ın  danışmanlığında hazırladıkları “Kentsel Hava Taşımacılığı Kapsamında Vertiport Yer Seçimi ve Kent İçi Ulaşım Alternatifi Olarak Potansiyelinin Değerlendirilmesi: İzmir Örneği” başlıklı proje başvurusu TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında, yaygınlaşması muhtemel UAM sisteminin bu noktalarda gerek günlük yaşamda tüm kent sakinlerine gerekse acil durumda tıbbi müdahale vb. ihtiyacı olan vatandaşlara erişim anlamında büyük fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Akademik anlamda ise bu proje ve proje sürecinde ortaya konulması hedeflenen çıktılar ile ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamak hedeflenmektedir. 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ