EGE ÜNİVERSİTESİ

Havacılık Meslek Yüksekokulu

Müdürlük

Prof. Dr. İbrahim Etem SAKLAKOĞLU

Müdür V.

Doç. Dr. Rüstem Barış YEŞİLAY

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Pınar KÖYMEN ÇAĞAR

Müdür Yardımcısı