EGE ÜNİVERSİTESİ

Havacılık Meslek Yüksekokulu

Akademik Danışmanlık Öğrenci Bilgi Formu

Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine; 

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesinin 5. Maddesinde "Akademik Danışmanının Görev ve Sorumlulukları" başlığı altında yer alan 9. Fıkrasındaki "Her dönem başında ve sonunda öğrenci ile görüşerek akademik danışman bilgi formunu doldurur ve Bölüm/ Programa iletir." hükmü uyarınca Akademik Danışmanlık Öğrenci Bilgi Formu'nun her dönem başında doldurulması gerekmektedir.

Web sitemizde Öğrenci Menüsü "Formlar ve Belgeler" içeriğinde bulabileceğiniz formun bilgisayar üzerinde doldurulup en kısa sürede danışmanınıza iletilmesi (e-posta ile olabilir) gerekmektedir.